Gasni sistemi

Izvođenje gasnih sistema grejanja jedna je od najvažnijih oblasti našeg poslovanja. Zaposleni u RIZ d.o.o. specijalizovali su se obukama za izvođenje gasnih sistema pri renomiranim evropskim proizvođačima kao što su Vaillant, Viessmann i Baxi i iza nas je više od 500 uspešno izvedenih instalacija.

Prirodni ili zemni gas kao prirodno gasovito fosilno gorivo, čiji je glavni sastojak metan, smatra se ekološkim gorivom zbog najmanje emisije ugljen-dioksida. Njegova primena u domaćinstvima ima značajne prednosti:

  • Direktna dostupnost korisniku u svakom trenutku
  • Nije potreban prostor za skladištenje
  • Jednostavna upotreba i mogućnost automatske regulacije
  • Visok stepen efikasnosti korišćenja
  • Bez ostataka sagorevanja, poput pepela.

Grejanje na gas instalira se putem kotla na gas koji je zbog svojih kompaktnih dimenzija i funkcionalnog dizajna moguće smestiti i u stambeni prostor bez narušavanja komfora i estetike. Gasni kotlovi omogućavaju i zagrevanje sanitarne tople vode.

Pored standarnih gasnih kotlova, izdvajaju se visokoefikasni kondenzacioni gasni kotlovi čije stepen iskorišćenja i do 98%. Toplotna energija sadržana u dimnim gasovima kod klasičnih kotlova se gubi izbacivanjem kroz dimovod. Deo te toplote moguće je vratiti u krug grejanja hlađenjem dimnih gasova u dodatnom izmenjivaču toplote pri čemu se kondenzuje vodena para iz sastava gasova zbog čega ovi kotlovi nose naziv kondenzacioni.