Servis protivpožarnih aparata i hidrantske mreže

Na osnovu člana 43. i 44. Zakona o zaštiti od požara (Službeni glasnik RS111/2009 i 20/2015) obaveza je da se protivpožarni aparati i instalacija hidrantske mreže kontrolišu svakih 6 meseci od strane ovlašćenog kontrolnog tela.

RiZ doo je akreditovano kontrolno telo sa stručnim kadrom i najsavremenije opremljenim servisom sa opremom poznatih svetskih i domaćih proizvođača.

Nudimo usluge:

  • Periodičnog i kontrolnog ispitivanja mobilnih aparata za gašenje požara svih tipova aparata
  • Prvo i periodično ispitivanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara-spoljne i unutrašnje hidrantske mreže
  • Ispitivanje na HVP (hladni vodeni pritisak) do 400 bar-a

Po zahtevu naših klijenata usluge vršimo i na terenu.