Solarni sistemi

Solarni sistemi sa namenom podrške sistemu centralnog grejanja mogu da pokriju od 30 do 40% potreba za energijom za grejanje tokom zime putem solarnog grejanja kuće. Osim ove uštede, tokom godine solarni sistemi mogu pokriti 80% potreba za energijom za toplu saniratnu vodu.

Ovi sistemi funkcionišu putem solarnih kolektora smeštenih na krovni pokrivač, apsorbujući toplotu tokom sunčanih sati. Apsorbovana toplota se pumpom prenosi i skladišti u veliki akumulacioni solarni bojler i prenosi se u druge prostorije prenosi kroz sistem za centralno grejanje. Solarni sistem je veoma pogodno rešenje za podno grejanje.

Kao osnovni izvor energije, uz solarno grejanje može se koristiti kotao na čvsto gorivo ili kotao na struju, odnosno kotao na gas. Značajan uticaj na uštedu energije predstavlja dobra izolacija kuće, odnosno zidova, krova i tavana.

Standardni ekonomični sistem za solarno grejanje čine kotao (za grejanje na struju, čvrsto gorivo ili gas), akumulacioni solarni bojler, solarni kolektori i regulaciona stanica.