Toplotne pumpe i VRF sistemi

Smanjenje energije potrebne za grejanje i hlađenje jedan je od prioriteta u modernom svetu. Upotreba obnovljivih izvora energije poslednjih godina dobija sve više na značaju. Kada se, pored ekologije, upotrebom obnovljivih izvora energije ostvaruju i uštede, priča postaje još zanimljivija.

Toplotne pumpe se u tu priču savršeno uklapaju, jer su jedan od najčisitjih izvora energije za grejanje, koji je pritom i najekonomičniji. Za razliku od drugih obnovljivih izvora energije, kao što su solarna energija i energija vetra, toplota iz okoline (zemlja, voda, vazduh) dostupna je stalno, tokom cele godine. Razvijanje alternativnih sistema za grejanje i hlađenje je nešto u šta se poslednjih desetak godina neverovatno mnogo ulaže.

Toplotne pumpe su uređaji pomoću kojih se toplotna energija iz jednog okruženja prenosi u drugo. U zavisnosti iz kog okruženja se preuzima toplota, toplotne pumpe mogu biti:

  • Voda – voda
  • Zemlja – voda
  • Vazduh – voda

Godišnji troškovi kod grejnih sistema sa toplotnom pumpom štede čak i do 75% sredstava u odnosu na konvencionalne grejne sisteme poput elektro kotlova i TA peći, jer preuzimaju 75% besplatne energije iz okruženja. Onih 25% ostavljene su korišćenju električne energije koja je neophodna kako bi se energija iz jednog okruženja prebacila u drugo. Takođe, nije neophodno izdvajati dodatan novac za izgradnju dimnjaka, rezervoara, ne ispušta CO2 u vazduh i slično.

VRF sistemi

VRF je skraćenica od Variable Refrigerant Flow (varijabilni protok rashladnog fluida). Sistem savršeno reguliše protok radnog fluida nezavisno od veličine zgrade, tako da se svaka unutrašnja jedinica u svakom trenutku snabdeva potrebnom količinom radnog fluida

Komercijalni VRF sistemi se sastoje od jedne ili vise spoljinh jedinica i velikog broja unutrašnjih jedinica kojih u nekim sistemima moze biti i više od šezdeset.