O nama

RiZ d.o.o. je kompanija osnovana 1991. godine u Aleksandrovcu, a licencirana je i serfitikovana za proizvodnju, promet i usluge u oblastima termotehničkih instalacija, energetske efikasnosti i zaštite od požara.

Naše usluge obuhvataju projektovanje, izvođenje i servisiranje, a akcenat poslovanja je na projektovanju i izvođenju u oblasti termotehnike i servisiranju protivpožarnih aparata i hidrantskih mreža.

Od samog osnivanja, kao i danas, RiZ d.o.o. je porodična kompanija koja je orijentisana na stalnu modernizaciju, razvoj i proširenje delatnosti rada. Naša misija je da konstantno poboljšavamo kvalitet i obim usluga, kako bismo prepoznali potrebe klijenata i obezbedili im optimalno rešenje.

Trajno smo opredeljeni za poboljšanje uslova za rad zaposlenih i uređenje radne sredine.


Naše usluge

Riz doo je sertifikovana i licencirana kompanija za poslove projektovanja, izvođenja i servisa. Specijalizovali smo se za projektovanje i izvođenje sistema u oblasti termotehnike, kao i u oblasti zaštite od požara.

  • Projektovanje
  • Izvođenje
  • Servis